Rekisteriseloste

1. Rekisterin pitäjä
Lahden Navigaatioseura ry, Lahti

1.1. Rekisterinpitäjän edustaja ja yhteystiedot
Lahden Navigaatioseura ry, Pietiläntie 63, 15700 Lahti

1.2 Rekisteriasioista vastaavat henkilöt
Jäsenrekisteri: Tuija Piltti, tuija.piltti (at) gmail.com

Oppilasrekisteri: Veikko Leinonen, leive (at) phnet.fi

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Yhdistyslain määräämä velvoite ylläpitää jäsenluetteloa ja jäsenmaksutietojen sekä yhteystietojen ylläpitoa yhdistyksen toimintaa varten. Lisäksi keräämme tietoa navigaatiokurssien oppimateriaalien myynnistä, laivuritenttien suorituksista ja diplomien tilauksista.

3.Kuvaus rekisteröityjen ryhmistä ja näihin liittyvistä tiedoista
Jäsenrekisteriin rekisteröity ryhmä on Lahden Navigaatioseuran jäseniksi hyväksytyt henkilöt. Jäsenistä merkitään rekisteriin yhdistyslain vaatimat tiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja tiedot maksetuista jäsenmaksuista sekä liittymisvuosi.

Oppilasrekisteriin rekisteröity ryhmä on kansalaisopistojen saaristo-, rannikko- ja avomerenkulun kurssien oppilaat, silloin kun opettajina ovat olleet Lahden Navigaatioseuran opettajat. Oppilaista merkitään rekisteriin yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Rekisterillä valvotaan oppimateriaalien myyntiä ja laskutusta sekä tenttien hyväksymistä pistemäärien avulla. Rekisterin avulla voi myös tarkistaa onko henkilö suorittanut saaristolaivuritutkinnon ja näin ollen oikeutettu liittymään Lahden Navigaatioseuran jäseneksi.

4. Mihin rekisterin tietoja luovutetaan
Jäsenrekisterin tietoja annetaan ainoastaan Suomen Navigaatioliiton käyttöön.

Oppilasrekisterin tiedot ovat vain seuran opettajien ja hallituksen saatavilla.

5. Kuvaus rekisterin suojauksen periaatteista
Rekisterit ovat talletettut Lahden Navigaatioseuran atk-rekistereihin, joihin pääsy on rajoitettu rekisterinpitäjän antaman salasanan taakse.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterien säännönmukaiset tietolähteet ovat jäsenten seuralle itsestään antamat tiedot ja jäsenmaksujen maksamisen yhteydessä rekisteröityvät tilitapahtumat.

Rekisterien tietolähteenä ovat myös kansalaisopistojen antamat tiedot kurssilaisten yhteystiedoista sekä laivuritenttien vastauspaperien tiedot ja oppimateriaalin  tilaustiedot.

 

Laadittu 6.11.2014, muutettu 23.4.2015

Henkilötietolaki (523/99) 10 §