LNS:n vuosi- ja runkokatsastukset keväällä 2020 – päivitetty ohje

Enonselkä 1/2020 lehden tiedoista poiketen Lahden Navigaatioseuran vuosikatsastukset hoidetaan alla mainittuina aikoina SPV:n antaman ohjeistuksen mukaan etänä. Runko- eli peruskatsastukset siirretään syksyyn. Niille veneille, joille kuuluu runkokatsastus tälle vuodelle, tehdään keväällä vain vuosikatsastus.

Varaa etäkatsastusaika etukäteen.
– Etäkatsastukset torstaina 23.4. ja 11.6.: ajanvaraukset: Jussi Luomalahti, 050 528 9171
– Etäkatsastukset lauantaina 18.4., 16.5. ja 13.6.: ajanvaraukset: Toni Finsk, 040 046 3211

Voit kerrata tarkastettavat kohteet seuraavan linkin takaa: https://spv.fi/wp-content/uploads/2017/02/KATSASTUSLISTA-1.pdf

Alla ohjeistusta etäkatsastukseen videoyhteydellä (suositeltu) tai ilman sitä.

Vuosikatsastus videoyhteydellä
• Seurat toteuttavat katsastusaikojen varaamisen haluamallaan tai nykyisellä tavalla.
• Oletus: veneilijällä on tallella katsastuslomakkeen molemmat sivut ja venetodistus
• Jos näin ei ole, veneilijän tulee sopia katsastajan tai seuran toimihenkilön kanssa, kuinka hän saa nämä asiakirjat ja minkä vuoden katsastusruutuun tämän vuoden merkintä tehdään.
• Vuosikatsastus tehdään ensisijaisesti videoyhteyttä hyväksi käyttämällä niin, että veneilijä ja katsastaja muodostavat kuvayhteyden matkapuhelimillaan.
• Veneilijä valmistelee veneen huolellisesti katsastusta varten niin, että hän pääsee puhelimensa kameralla katsastettaviin kohteisiin vaivatta. Kaikki irtovarusteet tulee ottaa ennen katsastusta valmiiksi esille ja mahdollisuuksien mukaan samaan paikkaan esimerkiksi penkille tai pöydälle.
• Katsastaja pyytää veneilijää kuljettamaan kameran haluamiinsa kohteisiin ja tarkistaa näin veneen ja varustuksen mahdollisimman tarkasti kuten vuosikatsastuksessa.
• Kun vuosikatsastus on näin valmis, veneilijä kirjoittaa katsastuslomakkeen ja venetodistuksen sovittuun kohtaan katsastusluokan, päiväyksen ja tekstin “omakatsastus” ja näyttää katsastajalle videoyhteydellä, että näin on tehty.

Vuosikatsastus ilman videoyhteyttä
• Seurat toteuttavat katsastusaikojen varaamisen haluamallaan tai nykyisellä tavalla.
• Oletus: veneilijällä on tallella katsastuslomakkeen molemmat sivut ja venetodistus
• Jos näin ei ole, veneilijän tulee sopia katsastajan tai seuran toimihenkilön kanssa, kuinka hän saa nämä asiakirjat ja minkä vuoden katsastusruutuun tämän vuoden merkintä tehdään.
• Jos videoyhteydellä tapahtuva katsastus ei ole teknisistä tai muista syistä mahdollinen, keskustelevat veneilijä ja katsastaja ensin vuosikatsastuksen sisällöstä ja veneilijä tekee ohjeiden pohjalta omakatsastuksen itse.
• Kun vuosikatsastus on näin valmis, veneilijä kirjoittaa katsastuslomakkeen ja venetodistuksen sovittuun kohtaan katsastusluokan, päiväyksen ja tekstin “omakatsastus” ja lähettää katsastajalle valokuvan, että näin on tehty. Seura toimittaa veneilijälle katsastustarran erikseen seurassa sovittavalla menettelyllä ja veneilijä kiinnittää tarran katsastajan antamien ohjeiden mukaan, yleensä edellisen tarran päälle tai sen paikalle.